HISTORIE

OMLOUVÁME SE, ALE POKUD SI CHCETE PROHLÉDNOUT ÚVODNÍ STRÁNKU, KLIKNĚTE, PROSÍM, NA SOKOLSKÝ ZNAK A HLAVNÍ STRÁNKA SE VÁM UKÁŽE.  děkujeme za pochopení (pokud jste zvolili jako vyhledávač Seznam.cz )
                 sok 001_1

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ

 • SOKOL je tělocvičný spolek s nejstarší tradicí tělovýchovného hnutí ve světě
 • 16. února 1862 – vznik první české „Tělocvičné jednoty Pražské“
 • ZAKLADATELÉ Miroslav Tyrš byl iniciátorem a  hybnou pákou sokolské organizace a také tvůrcem tělovýchovného systému a programu.
  Jindřich Fugner byl představitelem výchovy k demokracii a podílel se na zajištění ekonomických a společenských podmínek pro činnost Sokola

 

 •                                  tyrš 001_1

 

 • ZÁKLADNÍ MYŠLENKA – pěstování tělesné výchovy a sportu, harmonický rozvoj osobnosti člověka a výchova k národnímu uvědomění vychází z přirozené a lidské touhy po dokonalosti už z dob antiky, „řecké kalokagathie“- tzn. člověk všestranně rozvinutý.
 • TYRŠOVA TĚLOCVIČNÁ SOUSTAVA – vytvořena Miroslavem Tyršem, inspirována antickou kulturou, razí sokolskou všestrannost vycházející z nářaďového tělocviku – cvičení visová, silová, podporová, následně obohacená o další sportovní disciplíny: běh, skok, přeskok, vrh, bradla, kůň, kruhy
 • název „SOKOL“ a oslovení „sokolové“ pro členy jednoty se užívá od roku 1870
 • ústřední heslo:„TUŽME SE“
 • oslovení „bratře“ a „sestro“ odstraňuje v jednotě kastovnictví a členové si tykají
 • oficiální sokolský pozdrav: „NAZDAR“
 • KROJ je symbolem vlastenectví a budí pozornost při slavnostech a veřejných vystoupeních
 • SOKOLOVNA je místní sídlo Sokola a slouží všem aktivitám – cvičení, sportu, kultuře
 • SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY – mimo cvičení a výlety Sokol také pořádal společenské zábavy. Na návrh Jindřicha Vágnera se začaly pořádat maškarní bály, pro něž byl zvolen název „šibřinky“ ( od slova „šibřit“ – „cvrlikat“)
 • SLET -je společensko – sportovní přehlídka sokolské výchovy, je vrcholem všesokolské činnosti. Pořádá se jednou za 6 let. Obsahem sletů jsou především hromadná vystoupení jako tradiční sokolská specialita.
 • 29. listopadu 1869 byl založen TĚLOCVIČNÝ SPOLEK PANÍ A DÍVEK PRAŽSKÝCH.  Do té doby ženy nesměly cvičit v sokolských jednotách.
 • VZDĚLAVATELSKÁ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ ČINNOST SOKOLA – doplňuje základní myšlenku – a to je duševní rozvoj člověka – provozováním divadelních a loutkových souborů, pěveckých a hudebních těles, pořádáním sokolských výletů a pochodů, podporuje projevy k vlastenectví. Podle podmínek
  i zřizuje knihovny.

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI Z DĚJIN TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL ZLÍN
1898 – 1989

 • 1897  – jaro – zahájení tělocvičné činnosti  několikaka nadšenými mladíky pro cvičení
  ve Zlíně jako odbor jednoty Sokola Malenovice
 • ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ TJ SOKOL ZLÍN– František Malota, Ludvík Zapletal, Leopold Batik, Jiří Koníček, Antonín Červinka, Jan Malota, Jiří Svoboda, Antonín Richter, Antonín Hrbáček, Dr, František Vrba, Josef Sousedík, učitelé František Štěpánek a Hugo Rada, bratři Tomáš a Antonín Baťové, Antonín Kopecký, Arnošt Čistína
 • 1898 – 28.srpna – schválení stanov Tělocvičné jednoty Sokol Zlín
 • Sokolové cvičili na zapůjčených pozemcích a ve školní tělocvičně. Školní rada zapůjčila Sokolu své nářadí a cvičební zázemí
 • 1903 – 7.června – založen ženský odbor24. března – ustavující sjezd „OBCE“ – 40 žup z Čech a následně
  se v roce 1892 připojilo 5 žup z Moravy.
  V roce 1904 se spojily české a moravsko – slezké župy v jednotnou Českou obec sokolskou.
 • 1911 – zakoupení louky a pole pro stavbu sokolovny od rolníka Leopolda Kovaříka
 • 1919 -školní rada dala výpověď Sokolu ze školní tělocvičny. Firma Baťa postavila sokolům dřevěný sál na místě dnešního náměstí Míru
 • 1920 – 1.srpna – na slavnostním shromáždění byl položen základní kámen sokolovny
 • 1921 – 15. -18. prosince -SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SOKOLOVNY

 

VZKAZ ZLÍNSKÝCH SOKOLŮ PRO NÁSLEDOVNÍKY A NOSITELE SOKOLSKÉ MYŠLENKY U PŘÍLEŽITOSTI KLADENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE ZLÍNSKÉ SOKOLOVNY

 • Drazí bratři, spanilé sestry voláme vás k nové práci! postavíme nový chrám, kolem něho stinný sad. Zde opěvujme životodárné sluníčko, dýchejme osvěžující  prameny vzduchu, závoďme v ušlechtilé snaze po zdokonalení zdraví tělesného a zjemnění ducha.
 • Sešli jsme se u tohoto balvanu, jenž tvořiti bude základ naší sokolovny. Záhy zvednou se stěny nad ním a sklene se krov, jenž pod ochranou přijme všechny syny a dcery našeho starodávného města. A mrtvý kámen bude živým svědkem Vám, kteří po nás přijdete, jak vaši předkové pracovali pro šťastnou budoucnost Vaši.
 • přijmi základní kameni do vínku přání zakladatelů této sokolovny, abys nesl zdravé základy výchovy synů a dcer zlínských. Nechť vzrostou z nich věrné dítky československého národa a stateční obráncové jeho!

Čteno 1. srpna 1920 přítomným zástupcům a text byl vložen do základního kamene sokolovny.

sok2 001_1

 • 1923 – 1927 – osamostatnění poboček Želechovice, Kostelec – Štípa, Bohuslavice
 • 1928 – 19. srpen – získal zlatou medaili na OH v Amsterodamu bratr Ladislav Vácha za cvičení na bradlech
 • 1931 – osamostatnění pobočky v Mladcové
 • 1932 – 12.července – tragická smrt zakládajícího člena br. Tomáše Bati
 • 1933 – zahájení cvičení žen na Letné, založena pobočka v Loukách
 • 1938 – založeny pobočky v Lípě a Tečovicích
 • 1939 – 15. března – po obsazení Československa téhož dne vstupují Hitlerovi vojáci do zlínské sokolovny a mění ji na kasárna.
  Veřejná cvičení jsou zakázána, sportovní činnost je omezená jen nazávodění a hry.
 • 1941 – 15.březen – poslední veřejné vystoupení nářaďového tělocviku
  13. dubna – zastavena činnost sokolských jednot
  12. října – rozpuštěna Česká obec sokolská
  Zlínská sokolovna je na rozkaz německých úřadů zavřená, zapečetěná,
  z budovy je odstraněn název SOKOL. Veškeré památky jsou úředně zapečetěny. 
 • 1943 – 28. června – doprovází zlínská sokolská jednota bez praporu, bez krojů, v tichém vzdoru a v pevné víře ve vítězství nad nacismem svého nejlepšího borce – olympijského vítěze bratra Ladislava Váchu, který zemřel na následky věznění při vyšetřování gestapem
 • 1942 – 1945 – zlínská jednota je zdánlivě odsouzená k nečinnosti až do osvobození 2. května 1945
 • 1945 – 4.června – je svolán starý výbor, jehož prvním činem byla vzpomínka na bratry a sestry, kteří přinesli oběť nejvyšší – svůj život

 

 • POPRAVENI
  MIROSLAV ČAPÁK
  VIKTOR KŘEN
  PAVEL PRCHLÍK

 

 • V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE ZEMŘELI

KAREL GRIM
ANEŽKA GRIMOVÁ
HILDA TAUSOVÁ – MILLEROVÁ
ANTONÍN PACHL
FRANTIŠEK POHL
IGNÁC SKŘIVÁNEK
Dr. MILOSLAV SOUŠEK
FERDINAND ZDRÁHAL
Ing.  EMIL ŽENATÝ

 • ZEMŘELI NÁSLEDKEM VĚZNĚNÍ V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH

VOJTĚCH MAJC
JOSEF STRANGFELD
LADISLAV VÁCHA

 • PŘI OSVOBOZENÍ MĚSTA ZLÍN PADL

JAN PONEC

cvičení 001_1

 • 1945 – 29.květen – je ustaven Místní národní tělocvičný výbor, aby vykonal přípravy
  pro sjednocení tělesné výchovy-
  9.června- zahájeno v osvobozené vlasti pravidelné cvičení
  10. června – slavnostní cvičení žactva za účasti 600 cvičenců. Ve Zlíně se
  začíná cvičit na sokolovně, ve školách na Letné, Dílech a na Zálešné.
  1.července sokolstvo zlínského kraje uctilo památku bratra Ladislava Váchy
  poutí k jeho hrobu v Loukách nad Dřevnicí
 • 1946 – založeny pobočky v Jaroslavicíh, Kudlově, Hvozdné, v Šarovech
  2.května je odhalena pamětní deska v sále sokolovny popraveným
  a umučeným bratřím a sestrám ze zlínské jednoty.
  6. května je ustaven odbor táboření a získána osada a tábor v Léskové
  u Velkých Karlovic
 • 1947 – osamostatnění poboček Hvozdné a Šarovy
 • 1948 – v únoru je ustaven akční výbor. Bylo vyloučeno 26 členů pro otevřený
  nesouhlas s únorovými událostmi.
  „Vítězný únor“ znamenal ukončení SOKOLA v Československu.
 • 1968„Pražské jaro 1968“ znamenalo obnovení činnosti SOKOLA ve Zlíně
               (Gottwaldově) pouze formou přípravného výboru
              21. srpen – opětovné ukončení činnosti
 • 1989 17.listopad – den nadějí a impulz k znovu vzkříšení Sokola, který byl 
              40 let komunisty potlačen.
 • sokolík 001_1

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *